HIERONDER ENKELE AANDACHTSPUNTEN VOOR DE BRADERIE:

DE BRADERIEPLAATSEN

 • De braderie is op zaterdag geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur
 • De braderie is op zondag  geopend van 11:00 uur tot 17:00 uur
 • De kosten bedragen 80,00 euro per dag en per kraam, voor beide dagen betaalt u € 125,00
 • Uw plaats is pas definitief als uw betaling is ontvangen.
 • Voor grondplaatsen geldt een nader te bepalen tarief.
 • Opbouwen zaterdag vanaf 7:30 uur.
 • Opbouwen zondag vanaf 10:00 uur.
 • Bij openen van de braderie dienen alle kramen gereed te zijn.
 • Op zondag dient rekening gehouden te worden met de zondags rust. (kerkdiensten tot 12:00 uur)
 • Het opbouwen dient zo vroeg mogelijk te geschieden om doorstroming in de straat te bevorderen.
 • Er is geen stroom aanwezig bij de kramen, u kunt wel bij de dichtstbijzijnde winkelier om stroom vragen. (wij zijn blij dat u komt)

PARKEREN EN BEREIKBAARHEID

 • Uw auto dient zo snel als mogelijk het terrein te verlaten naar een parkeergelegenheid.
 • Er zijn enkele plaatsen beschikbaar met een auto bij de kraam, deze worden gereserveerd voor marktlieden met bijzonder zware verkoopwaar (beelden etc.)
 • Aangezien wij uit ervaring weten dat er een groot aantal bezoekers zal zijn en de parkeergelegenheid zeer beperkt is, vragen wij u te parkeren op het terrein van Zilveren kruis/Achmea. (5 min lopen).
 • In Noordwijk geldt een streng parkeerbeleid!

REGELEMENT AANGAANDE DE BRADERIE

 • U dient altijd de aanwijzingen van de marktmeester op te volgen.
 • De winkeliersvereniging en de marktmeester zijn niet aansprakelijk in de breedste zin van het woord. (schade aan derden, diefstal etc.)
 • Er is in de nacht geen bewaking aanwezig dus als u beide dagen aanwezig bent moet u de kraam op zaterdag net zo achter laten als u hem die ochtend aan getroffen heeft (leeg en schoon).
 • Schade aan bestrating of andere openbare/particuliere eigendommen worden in rekening gebracht.
 • U dient eigen afval zelf mee retour te nemen.
 • De uitgangspunten van de braderie zijn gezellige dagen met goede verkopen, wij als winkeliersvereniging gaan er vanuit dat u deze mening deelt.
 • De vereniging/marktmeester behoudt zich het recht voor om marktlieden te weigeren of te verwijderen indien daar een dringende reden voor is. (het aanbieden van aanstootgevende producten etc.)
 • Na ontvangst van uw kraamhuur sturen wij u een bevestiging/rekening voor uw administratie.
 • Wij gaan er vanuit dat als u komt, u akkoord gaat met deze voorwaarden.
 • Bij te veel aanmeldingen worden de kramen toegewezen d.m.v. een loting.

Hartelijk bedankt voor uw aandacht, wij kijken uit naar uw komst.

Komende Braderie-Kerkstraat in Noordwijk

ZATERDAG 8 JUNI

2024

10.00 UUR TOT 17.00 UUR

ZONDAG 9 JUNI

2024

11.00 UUR TOT 17.00 UUR

noordwijk binnen 400

Braderie Kerkstraat, Noordwijk-Binnen