HIERONDER ENKELE AANDACHTSPUNTEN VOOR DE BRADERIE:

DE BRADERIEPLAATSEN

 • De braderie is op zaterdag geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur
 • De braderie is op zondag  geopend van 11:00 uur tot 17:00 uur
 • De kosten bedragen 55,00 euro per dag en per kraam, voor beide dagen betaalt u € 90,00
 • Uw plaats is pas definitief als uw betaling is ontvangen.
 • Voor grondplaatsen geldt een nader te bepalen tarief.
 • Opbouwen zaterdag vanaf 7:30 uur.
 • Opbouwen zondag vanaf 10:00 uur.
 • Bij openen van de braderie dienen alle kramen gereed te zijn.
 • Op zondag dient rekening gehouden te worden met de zondags rust. (kerkdiensten tot 12:00 uur)
 • Het opbouwen dient zo vroeg mogelijk te geschieden om doorstroming in de straat te bevorderen.
 • Er is geen stroom aanwezig bij de kramen, u kunt wel bij de dichtstbijzijnde winkelier om stroom vragen. (wij zijn blij dat u komt)

PARKEREN EN BEREIKBAARHEID

 • Uw auto dient zo snel als mogelijk het terrein te verlaten naar een parkeergelegenheid.
 • Er zijn enkele plaatsen beschikbaar met een auto bij de kraam, deze worden gereserveerd voor marktlieden met bijzonder zware verkoopwaar (beelden etc.)
 • Aangezien wij uit ervaring weten dat er een groot aantal bezoekers zal zijn en de parkeergelegenheid zeer beperkt is, vragen wij u te parkeren op het terrein van Zilveren kruis/Achmea. (5 min lopen).
 • In Noordwijk geldt een streng parkeerbeleid!

REGELEMENT AANGAANDE DE BRADERIE

 • U dient altijd de aanwijzingen van de marktmeester op te volgen.
 • De winkeliersvereniging en de marktmeester zijn niet aansprakelijk in de breedste zin van het woord. (schade aan derden, diefstal etc.)
 • Er is in de nacht geen bewaking aanwezig dus als u beide dagen aanwezig bent moet u de kraam op zaterdag net zo achter laten als u hem die ochtend aan getroffen heeft (leeg en schoon).
 • Schade aan bestrating of andere openbare/particuliere eigendommen worden in rekening gebracht.
 • U dient eigen afval zelf mee retour te nemen.
 • De uitgangspunten van de braderie zijn gezellige dagen met goede verkopen, wij als winkeliersvereniging gaan er vanuit dat u deze mening deelt.
 • De vereniging/marktmeester behoudt zich het recht voor om marktlieden te weigeren of te verwijderen indien daar een dringende reden voor is. (het aanbieden van aanstootgevende producten etc.)
 • Na ontvangst van uw kraamhuur sturen wij u een bevestiging/rekening voor uw administratie.
 • Wij gaan er vanuit dat als u komt, u akkoord gaat met deze voorwaarden.
 • Bij te veel aanmeldingen worden de kramen toegewezen d.m.v. een loting.

Hartelijk bedankt voor uw aandacht, wij kijken uit naar uw komst.

Komende Braderie-Kerkstraat in Noordwijk

ZATERDAG 10 JUNI

2023

10.00 UUR TOT 17.00 UUR

ZONDAG 11 JUNI

2023

12.00 UUR TOT 17.00 UUR

Logo keurslager

Discus logo

Logo keurslager

Discus logo

Braderie Kerkstraat, Noordwijk-Binnen